plant based คืออะไร เทรนอาหารสุขภาพใหม่ มาแรง อาหารทางเลือกของคนรักสุขภาพ

plant based คืออะไร เทรนอาหารสุขภาพใหม่ มาแรง อาหารทางเลือกของคนรักสุขภาพ ใครที่ยังไม่รู้จัก Plant based ตามมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง