โรคผอม น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ อาหารและพฤติกรรมแนะนำ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

โรคผอม น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ กินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอ้วน ลองหันมารับประทานอาหารที่จะช่วยให้ร่างกายมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น