อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง และผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด หลักสำคัญอยู่ที่การทาน

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง และผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด อยู่ที่การทานอาหารให้มีคุณค่าทางโภชนาการ และต้องได้รับสารอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่