วิตามิน และผักผลไม้ที่สามารถรักษาภาวะลองโควิด (Long COVID) ฟื้นฟูร่างกายหลังหายป่วย

ภาวะลองโควิด(Long COVID) ที่ยังทำให้สุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงตามมา จึงควรรับประทานวิตามินและผักผลไม้ที่มีประโยชน์เพื่อช่วยให้ร่างกายฟื้นตัว