คุณประโยชน์ของการทาน “ข้าวกล้อง” ต้านโรค คุณค่าทางอาหารสูง เพื่อสุขภาพที่ดี

ข้าวกล้อง ต้านโรค คุณค่าทางอาหารสูง มีสารไฟเตต ซึ่งเป็นสารต้านโภชนาการ ที่อาจขัดขวางการนำสารอาหาร ไปใช้ประโยชน์ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย