10 ของไหว้ตรุษจีน 2566 กินได้ ไม่อ้วน ไม่เสียสุขภาพ ไขมันน้อย โซเดียมต่ำ

ของไหว้ตรุษจีน ชนิดแบบกินแล้วไม่อ้วน สุขภาพไม่เสีย และยังเป็นอาหารที่มีไขมันน้อย หวานน้อย ให้พลังงานไม่มาก ตลอดจนมีโซเดียมต่ำอีกด้วย